Vodstvo društva

Vodstvo društva čini Upravni odbor koji se sastoji od 11 članova. Operativni dio vodstva čini Zapovjedništvo.

Glavno tijelo koje potvrđuje sve odluke je Skupština društva koju čine svi punopravni članovi.

Predsjednik: Marijan Oremuš
Zamjenik predsjednika: Nikola Grgec

Zapovjednik: Martin Hučić
Zamjenik zapovjednika: Mario Grgec

Tajnik: Ivan Šaban