Intervencije u 2015. godini

SMS porukama iz Vatrogasno operativnog centra 9. kolovoza 2015. u 13:16 sati uzbunjena je operativna postrojba DVD-a Stubička Slatina.