Javna pokazna vježba VZG Oroslavja

U ponedjeljak 30.05.2022., u 9:15 započela je javna pokazna vježba VZG Oroslavja. Vježba se održala u prostorijama vatrogasnog vježbališta(bivša vojarna). Pretpostavka je da je došlo do širenja požara kontenjera koji je zahvatio dvojni objekt. Odrađene su vježbe evakuacije, spašavanja te gašenje požara.

Na vježbi je sudjelovaloi 30 vatrogasaca sa 8 vozila iz DVD Oroslavje i DVD Stubička Slatina. Korištena je sva dostupna tehnika kojom društva raspolažu.

Tagovi: