Čišćenje bivše vojarne

U nedjelju 14.6. organizirali smo radnu akciju čišćenja dijela prostora budućeg vatrgoasnog vježbališta u bivšoj vojarni Stubička Slatina. Odrađeno je čišćenje oko terena za vježbanje, porušeno je drveće koje je odumrlo te su izvađeni panjevi. Zahvaljujemo svim članovima DVD-a, Airsoft kluba Fox Zagorje te Mezdjić gradnji na odrađenom poslu sa svojim strojevima.
 

Tagovi: